News

Openingstijden Pasen

Tijdens de paasvakantie en de paasvakantie in NRW gelden speciale openingstijden:

Van 3 tot 15 april 2023 is de tentoonstelling "Het kwetsbare paradijs" dagelijks geopend van 10 tot 18 uur. Ook op alle feestdagen (Goede Vrijdag, Paaszondag en Paasmaandag).

Let op: de Gasometer van Oberhausen sluit om 18.00 uur. Omdat de kathedraal van de industriële cultuur een gebouw van aanzienlijke afmetingen is, wordt om 17.45 uur eerst het panoramadak ontruimd, daarna de eerste verdieping en ten slotte de begane grond, zodat alle bezoekers ook om 18.00 uur het gebouw kunnen verlaten.

"Het kwetsbare paradijs" - lopende tentoonstelling tot 26.11.2023

Met het einde van de intensieve renovatiewerkzaam heden opent de Gasometer Oberhausen haar deuren voor de spectaculaire tentoonstelling ‘Das zerbrechliche Paradies’, het kwetsbare paradijs.
Nieuwsgierig kijkt de wasbeermoeder vanuit het autowrak in de camera­lens, de aalscholver kijkt ons indringend aan en het oog van de orkaan laat de kracht van de wervelstorm bijna fysiek voelen. Vanuit ongebruikelijke perspectieven op onze planeet verkent de nieuwe tentoonstelling ‘Das zerbrechliche Paradies’ de tegenstrijdigheid tussen natuurlijke schoon­heid en het menselijk ingrijpen – emotioneel maar tegelijkertijd weten­schappelijk verantwoord.

Lees verder

Actuele COVID 19 informatie

Deze Corona-regels zijn van toepassing vanaf 3 april 2022.

Vanaf 3 april zijn de 3G-proef, maskerplicht en afstandsregels niet meer van toepassing bij een bezoek aan de Gasometer Oberhausen. Niettemin wordt het dragen van mond- en neusbescherming uitdrukkelijk aanbevolen. Blijf gezond!

Deze Corona-regels zijn van toepassing vanaf 20 maart

Gelieve nota te nemen van de Verordening inzake de bescherming van corona, die op 20 maart in werking treedt. Bijgevolg is de 3G-regel van toepassing bij een bezoek aan de huidige Gasometer-tentoonstelling. Alleen gevaccineerde, herstelde en geteste personen worden toegelaten. De presentatie van een negatieve antigeentest (max. 24 uur oud) of PCR-test (max. 48 uur oud) geldt als bewijs.

De herstellende status geldt vanaf de 28e dag tot de 180e dag na de datum van de positieve PCR-test, d.w.z. tot zes maanden na de besmetting. Een bewijs hiervan moet worden meegenomen en zal samen met de identiteitskaart bij de ingang worden gecontroleerd.

De vaccinatiestatus kan worden aangetoond met een geldige vaccinatiekaart of de vermelding in overeenkomstige Corona-apps.

Leerlingen tot en met 17 jaar zijn vrijgesteld van de 3G-regel en behoeven geen bewijs.
U hoeft geen vaste afspraak te maken om de Gasometer te bezoeken. De Gasometer van Oberhausen is een industrieel monument van aanzienlijke afmetingen. De meer dan 7.000 vierkante meter expositieruimte bieden voldoende ruimte voor gepaste afstanden. De toegang tot de liften is beperkt tot vijf personen. Contactoppervlakken worden met regelmatige tussenpozen gedesinfecteerd.

Gelieve mond/neusbescherming te dragen tijdens uw bezoek aan het interieur.

We kijken uit naar uw bezoek.

Vragen?

Informatietelefoon bij de Gasometer: +49 (0)208.21295 (dagelijks 10.00 - 18.00 uur)
Informatietelefoon van Gasometer GmbH: +49 (0)208.850 37 30 (ma. t/m do. 8-16:30; vr. tot 13:00)
Voor inlichtingen over rondleidingen mevrouw Simone Schwering: +49 (0)208.299 4602 (ma. t/m vr. 10.00 - 13.00 uur) of per e-mail: ausstellung@gasometer.de.

Door de grote vraag kunnen er wachttijden zijn.
Opmerking over de telefooncentrale: Helaas hoort u geen bezettoon, zelfs niet als alle personeelsleden al aan de lijn zijn.

Informatietelefoon

Informatietelefoon bij de Gasometer: +49 (0)208.21295 (dagelijks 10.00 - 18.00 uur)
Informatietelefoon van Gasometer GmbH: +49 (0)208.850 37 30 (ma. t/m do. 8-16:30; vr. tot 13:00)
Voor inlichtingen over rondleidingen mevrouw Simone Schwering per e-mail: ausstellung@gasometer.de.

Door de grote vraag kunnen er wachttijden zijn.
Opmerking over de telefooncentrale: Helaas hoort u geen bezettoon, zelfs niet als alle personeelsleden al aan de lijn zijn.