News

Gasometer Oberhausen start met nieuwe tentoonstelling

Het is zover! Met het einde van de intensieve renovatiewerkzaam heden opent de Gasometer Oberhausen vanaf 1 oktober 2021 haar deuren voor de spectaculaire tentoonstelling ‘Das zerbrechliche Paradies’, het kwetsbare paradijs.
Nieuwsgierig kijkt de wasbeermoeder vanuit het autowrak in de camera­lens, de aalscholver kijkt ons indringend aan en het oog van de orkaan laat de kracht van de wervelstorm bijna fysiek voelen. Vanuit ongebruikelijke perspectieven op onze planeet verkent de nieuwe tentoonstelling ‘Das zerbrechliche Paradies’ de tegenstrijdigheid tussen natuurlijke schoon­heid en het menselijk ingrijpen – emotioneel maar tegelijkertijd weten­schappelijk verantwoord.

Lees verder