News

Pauze wegens renovatie

De herinrichting van de Gasometer Oberhausen gaat nu van start, zodat het gebouw niet zal toegangelijk zijn.
Graag tot ziens in het voorjaar 2021.