De roep van de berg

2018/2019

Verlengd tot 27 oktober 2019

Bergen. Thuis van godheiden. Extreme levensruimte. De ultimatieve uitdaging voor aventuries en verovenaars. Veilige oorten voor mystici en monniken. De oord van verlangen voor romantici, wandelaars en bewonderaars van de natuur.

Bergen bestaan nooit eeuwig. Ze ontwikkeln zich in miljoen jaar door continentale collosie en ze worden door erosie uiteindelijk verwoest.
"De berg roept" is de volgende tentoonstelling in de Gasometer Oberhausen. De veelsoortigheid van deze buitengewone wereld is er te zien en er word over de fascinatie die bergen op ons mensen hebben vertellt. Ze demonstreerd de eeuwige kringloop van het gesteente en ze laat met videoclips en fotos de evolutie van haar eigen planten- een dierenwereld zien.

De tentoonstelling laat de bezoeker deel hebben aan legendarische eerste beklimmingen van beroemde bergtops, informeerd over enorme triomfen een dramatische debacles. En ze vertellt over de duizenden van jaaren hoogachting, waarmee mensen de bergen opnemen: Ze waren oorden van religieuze verering, van toevlucht en nadenken in afzondering, vol van mythen en geheimen.

Partners

Media partners